Informació general

HORARIS
• Tots els concerts del festival tindran lloc al Parc del Pinaret de Cambrils a les 22h. exceptuant el concert de THE CRAMBERRIES el dia 7 d’agost que començarà a les 21:30h.
• Des de les 20h i fins a les 2:00 de la matinada estarà oberta la zona gastronòmica del festival. Es podrà accedir amb l'entrada del concert.
• Un cop finalitzades les actuacions musicals es podrà accedir a l'interior del Parc del Pinaret.

PÀRQUING
El festival facilitarà vàries zones d'aparcament aprop del Parc del Pinaret i habilitarà un zona per a minusvàlids just al costat de l'entrada principal del recinte.
Els pàrquings habilitats:

A uns 300 metres del Parc del Pinaret:
• Davant dels camps de fútbol
• Pàrquing del Huerto del Chuchillo, al passatge 8.
• Pàrquing de Les Comes.

A uns 500 metres del Parc del Pinaret:
• Explanada del carrer Pere Moreto
• Pàrquing de Xalet d’en Bau
• Pàrquing de Ateneu Juvenil
• Pàrking del carrer Via Augusta (davant l’antic Lidl)


GRADES ACCÉS PER PERSONES AMB MINUSVALIA
• Tots els concerts estaran adaptats per a minusvàlids amb unes tarimes a prop de l'escenari que facilitaran la visibilitat.
• No cal reservar prèviament aquest espai i es podrà pujar a la tarima amb un acompanyant.
• L'accés per a minusvàlids al recinte serà per la zona de carpes de les taquilles.

NORMATIVA D'ACCÉS ALS MENORS D'EDAT
• Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un progenitor o tutor legal.
Segons la Llei 5/2015, de 18 de desembre, que reforma, entre altres, la llei 17/1997, de 4 de juliol, d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, en el seu article 25, es permet l'accés de menors a un espectacle realitzat en un recinte restringit i condicionat per a majors d'edat, sempre que vagi acompanyat de progenitors o tutors, en cas dels menors de 16 anys. En el cas dels menors d'entre 16 i 18 anys signaran una declaració de responsabilitat.
• Els menors de fins a 2 anys d'edat podran entrar de forma gratuïta. A partir d'aquesta edat, els pares hauran de comprar la corresponent entrada. Els tutors hauran de portar la documentació que els identifiqui com a tals i emplenar i signar el formulari corresponent.
Durant la seva estada al recinte, els pares o tutors legals seran responsables de qualsevol acció que el menor realitzi. Així mateix, abandonaran el recinte acompanyat del menor un cop el concert hagi finalitzat. Perquè això sigui possible cal presentar a l'entrada del recinte la següent documentació: DNI, llibre de família, passaport de tots dos o document legal que acrediti la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor i signar l'autorització de menors que es lliurarà a l'entrada.
• D'altra banda, el pare o tutor haurà de signar un document pel qual es fa responsable del menor mentre aquest es trobi a l'interior del recinte. A més dels documents corresponents, els pares o tutors hauran de portar una entrada vàlida.
• En tot moment, tant els pares o tutors legals com el menor, hauran de portar el seu DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l'organització per acreditar la seva identitat. En el cas d'estrangers hauran d'aportar els documents oportuns del seu país d'origen.
• La legislació vigent prohibeix expressament la venda d'alcohol als menors de 18 anys, per això s'ha d'identificar a cada menor amb una polsera amb la qual no li serà possible comprar alcohol.

INFORMACIÓ IMPORTANT
-No està permesa l'entrada de begudes ni menjar al recinte.
-Aforament limitat segons concert.
-No està permesa l'entrada de cascs i/o grans motxilles als concerts. El festival facilitarà una consigna per poder deixar-los.